Upphaf Oddfellowreglunnar

Upphaf Oddfellowreglunnar

Enginn virðist vita með fullri vissu við hvaða tíma miða skal upphaf Oddfellowreglunnar. Fræðimenn eru sammála um að upphaf hennar megi rekja til gildanna sem voru samtök iðnfélaganna sem sett voru á fót á miðöldum til að varðveita atvinnuleyndarmál félaga sinna og efla samtakamátt þeirra. 

Elstu ritaðar heimildir um Oddfellowregluna eru frá Skotlandi en í safni þar er geymt stofnbréf sem greinir frá því að Reglan hafi verið stofnuð 5. febrúar 1537. Heimildir eru um að aðalaðsetur Reglunnar hafi verið í London á 18. öld en hún starfaði víða á Bretlandi.

Frá Englandi barst hreyfingin með innflytjendum til Bandaríkjanna. Stofnandinn var Thomas Wildey sem flust hafði búferlum frá Englandi. Hann og fjórir aðrir bræður, sem einnig höfðu flust þaðan, stofnuðu fyrstu stúkuna „Nr. 1, Washington”, í veitingahúsinu Seven Stars í Baltimore 26. apríl 1819.

Framsýnn bróðir Schuyler Colfax, síðar varaforseti Bandaríkjanna, átti svo frumkvæði að því árið 1851 að stofna kvennastúkur innan Oddfellowregl-unnar. Nefnast þær Rebekkustúkur.  Úr þessum jarðvegi óx Reglan síðan og dafnaði hratt, ekki bara í Banda-ríkjunum heldur einnig í fjölda annarra landa. Félagar í Reglunni eru nú um 500 þúsund systur og bræður víðs vegar í heiminum.

 

Oddfellowreglan á Íslandi

Oddfellowreglan á Íslandi er grein af hinni bandarísku. Fyrsta Oddfellowstúkan á Íslandi, st. nr. 1, Ingólfur, var stofnuð 1. ágúst 1897. Aðdragandi stofnunar Reglunnar hér á landi var sá, að danskir Oddfellowar tóku sér fyrir hendur að reisa sjúkrahús fyrir holdsveika í Laugarnesi við Reykjavík, en þá var holdsveiki nokkuð útbreidd í landinu og mikill vágestur.

Innan Reglunnar starfa bræðrastúkur og systrastúkur. Bræðrastúkurnar eru 28  og Rebekkustúkurnar 18

Yfirstjórn Reglunnar er í höndum Stórstúkustjórnar, en æðsti yfirmaður Reglunnar er stórsír.

Stórstúkan er löggjafarþing Reglunnar. Í henni eiga sæti fulltrúar allra stúknanna í landinu.

Oddfellowheimilin á Íslandi eru 10 talsins sem reglusystkini og aðstandendur þeirra hafa afnot af.

 

"Odd fellow"

,,Oddfellow" þýðir í raun ,,sérstakur maður". Samkvæmt málsögunni þýðir ,,Odd" eitthvað mjög sérstakt. Einnig má þýða það sem ,,Oath", þ.e. ,,eiðsvarinn". Orðið ,,Fellow" þýðir félagi eða vinur. ,,Odd Fellow" táknar því ,,eiðsvarinn - sérstakur vinur".